OBL/ITERATUR
מאת שון האו

OBL/ITERATUR

OBL/ITERATURמאת שון האו

2021/03/14 00:00:00

הרעיון הראשוני לעבודה הגיע מהכותרת של העבודה שיצרתי ל"בת שבע יוצרים" בשנה שעברה "MANIFESTUR".  לקחתי את הכותרת הזאת ויצרתי ממנה רשימה של כותרות או דברים שמישהו יכול להיות, ואלה שימשו בתור הסאונד של העבודה הנוכחית. הרשימה נעה בין כותרות עם אסוציאציה אפלה לבין כאלה עם אסוציאציה קלילה יותר, והתכתבו עם תהליך יצירת התנועה.

  • כוריאוגרפיה בימוי ורעיוןשון האו
  • צילוםסזאר ברודרמן
  • הקרנה ועיצוב סאונד ירדן דוד-ברוך
  • טקסט והקלטהשון האו
  • תודה מיוחדתאנג'לה פולק