Sudo Purge
מאת צ׳יאקי הוריטה

Sudo Purge

Sudo Purgeמאת צ׳יאקי הוריטה

2021/03/21 00:00:00

לאורך ההיסטוריה בעלי חיים התפתחו בהתאם לטבע שלהם. טכנולוגיות חדשות שפיתחנו כבני אדם משפיעות עלינו ומשנות אותנו בדרכים חדשות. אני תוהה לאן האבולוציה תיקח אותנו…

  • מאתצ'יאקי הוריטה
  • צילוםמתן גאפל
  • מוסיקה מקוריתמתן גאפל
  • רקדניםלונדיווה קוזה, קייל שוריך, חני סירקיס, בן גרין, מתן כהן, אוהד מזור
  • עיצוב תאורהניר גבריאלי
  • עיצוב תלבושותליאור דהן
  • צוות טכנירוני כהן, דודי בל, יגאל פלדמן, יובל גליקמן, אליאב רפאלי